odwołany lot

Odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair: Różnice

Opóźnienia lotów mogą być frustrujące i prowadzić do nieprzewidzianych kosztów dla pasażerów. Jeśli Twój lot z liniami lotniczymi Wizzair jest opóźniony, ważne jest, aby wiedzieć, jakie różnice mogą występować w przypadku odszkodowania w zależności od czasu opóźnienia. W tym artykule omówimy różnice w odszkodowaniu za opóźniony lot Wizzair w zależności od długości opóźnienia.

Opóźnienie krótsze niż 3 godziny

Jeśli Twój lot Wizzair jest opóźniony o mniej niż 3 godziny, nie przysługuje Ci prawnie ustalone odszkodowanie aircompensa.com. Linie lotnicze mogą jednak zapewnić pewne formy rekompensaty w przypadku krótkiego opóźnienia, takie jak vouchery na posiłki, napoje lub usługi dodatkowe. Warto skonsultować się z personelem linii lotniczych w celu uzyskania informacji na temat ewentualnej rekompensaty.

Opóźnienie od 3 do 4 godzin

W przypadku opóźnienia lotu Wizzair o co najmniej 3 godziny, przysługuje Ci odszkodowanie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. W takim przypadku linie lotnicze są zobowiązane do wypłacenia odszkodowania w wysokości ustalonej w przepisach prawnych. Kwota odszkodowania zależy od odległości lotu i wynosi:

  • Do 1500 km: 250 euro.
  • Od 1500 do 3500 km wewnątrz UE: 400 euro.
  • Powyżej 3500 km poza UE: 600 euro.

Opóźnienie dłuższe niż 4 godziny

W przypadku opóźnienia lotu Wizzair o ponad 4 godziny, przysługuje Ci prawo do odszkodowania zgodnie z przepisami UE. Jednak różnica polega na tym, że masz prawo do pełnego odszkodowania niezależnie od odległości lotu. Kwota odszkodowania wynosi w tym przypadku 600 euro.

Wyjątki od odszkodowania

W niektórych przypadkach, linie lotnicze mogą odmówić wypłacenia odszkodowania, nawet jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 3 godziny. Przyczyny takiego odmowy mogą obejmować sytuacje wyjątkowe, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, zamachy terrorystyczne, strajki kontrolerów lotów lub „siłę wyższą”. W takich przypadkach, linie lotnicze mogą powoływać się na okoliczności nadzwyczajne, które wykluczają ich odpowiedzialność za odszkodowanie.

Składanie roszczenia o odszkodowanie

Jeśli spełniasz warunki do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair, możesz złożyć roszczenie. Skontaktuj się bezpośrednio z liniami lotniczymi Wizzair i dowiedz się, jak złożyć roszczenie. Pamiętaj, że mogą wymagać od Ciebie przedstawienia niezbędnych dokumentów, takich jak potwierdzenie opóźnienia lotu, bilet lotniczy i dowód tożsamości.