dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W jakim województwie dostaje się najmniejsze dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej podzielone są na wiele programów, przyznawanych przez różne instytucje. W zależności od programu uzyskana dotacja może być różna. Zatem, aby odpowiedzieć na pytanie, w jakim województwie przyznaje się najmniejsze dotacje, trzeba wziąć pod uwagę, jaki program dotacji jest przeznaczony.

Czy we wszystkich województwach są wszystkie programy z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Programy na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być prowadzone przez różne instytucje, w tym przez urzędy pracy, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe. Mogą one przyznawać dotacje w formie bezzwrotnej lub częściowo bezzwrotnej. Dotacje przyznawane są w wielu programach, w tym w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Więcej informacji na: https://anowak.com.pl/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje/ Program ten jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w województwach:

 • podkarpackim,
 • podlaskim,
 • łódzkim,
 • lubelskim,
 • świętokrzyskim,
 • warmińsko-mazurskim.

W ramach programu przyznawane są duże kwoty dotacji. Program ten jest dość trudny i wymaga od osoby przyznającej dotację doświadczenia. Dlatego, jeżeli chcesz uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie

 • podkarpackim,
 • podlaskim,
 • łódzkim,
 • lubelskim,
 • świętokrzyskim,
 • warmińsko-mazurskim,

Warto skorzystać z porady osoby pracującej w instytucji przyznającej dotacje. Osoba ta pomoże w doborze właściwego programu.

Jakie województwa przyznają największe i najmniejsze dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Zatem, jeżeli chodzi o województwa, w których przyznaje się większe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to największe są przyznawane w województwach:

 • mazowieckim,
 • pomorskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • śląskim,
 • wielkopolskim,
 • małopolskim,
 • świętokrzyskim,
 • podlaskim,
 • zachodniopomorskim,
 • lubuskim,
 • świętokrzyskim,
 • łódzkim.

Zatem, jeżeli chodzi o województwa, w których przyznaje się najmniejsze dotacje, to są to województwa:

 • podkarpackie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • dolnośląskie,
 • opolskie,
 • świętokrzyskie.