dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Na czym polega przyznawana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej i w jakim stopniu można ją uzyskać?

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana jest przez urzędy pracy w ramach programów wsparcia dla osób bezrobotnych. Dotacja może stanowić dofinansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, takich jak np. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zakup wyposażenia czy też wynajem lokalu. Aby uzyskać dotację, należy złożyć wniosek w urzędzie pracy. Środki przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów.

Czy w każdym województwie jest jeden wniosek na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ? 

Nie, w każdym województwie jest kilka wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W poszczególnych województwach mogą obowiązywać inne zasady przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą się różnić w zależności od województwa oraz mogą różnić się także w zależności od tego, jakie środki są dostępne w danym roku.

Jakie są wnioski w województwie pomorskim na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ? 

W województwie pomorskim na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wnioski można składać w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Także wnioski na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać w województwie pomorskim w ramach programu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej”. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a także dla osób prowadzących już działalność, które chcą ją rozszerzyć. Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie 12 000 zł.

Jakie są wnioski w województwie łódzkim na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ? 

Wnioski w województwie łódzkim na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. W województwie łódzkim na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przewidziano środki w wysokości 50 000 zł. W województwie łódzkim wnioski na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać w ramach programu „Dotacje dla firm”.