KeyShot cena

KeyShot cena – program nie tylko dla specjalistów 

KeyShot został stworzony do użytku przez profesjonalistów od projektowania, a nie specjalistów od efektów wizualnych czy programistów. W takim przypadku proces renderowania jest zwykle wykonywany przez projektantów lub specjalistów CAD zamiast pełnoetatowych specjalistów renderowania. Projektanci to zajęci ludzie, a ich priorytetem jest wprowadzenie świetnego produktu na rynek, a nie spędzanie całego czasu na tworzeniu obrazów lub animacji. Ogólnie rzecz biorąc, KeyShot został zaprojektowany jako szybki krok w procesie wprowadzania produktów na rynek.

Oprogramowanie niezależne

Decyzja o stworzeniu KeyShot jako samodzielnego oprogramowania uczyniła go wyjątkowym. Większość silników renderujących istnieje jako wtyczki i wymaga działania aplikacji hosta. KeyShot nie. Po prostu uruchamiasz sam KeyShot, importujesz model 3D i ruszasz na wyścigi. KeyShot obsługuje ponad 40 formatów plików 3D i obsługuje również formaty CAD oparte na NURB. W rzeczywistości korzystanie z NURB w KeyShot ma pewne zalety, podczas gdy inne oprogramowanie do renderowania może nawet nie obsługiwać formatów plików opartych na NURB. Odwiedź: https://www.rivasoft.pl/keyshot-cat-1156.

Przyjazny dla CAD

Wiele programów CAD używa języka NURB (niejednorodne wymierne b-splajny) do definiowania powierzchni i form 3D. Jeśli wiesz, czym Vector różni się od grafiki rastrowej, pomyśl o NURB jako o wektorowym odpowiedniku 3D. Większość modeli CAD jest modelowana parametrycznie z zamiarem dokonywania szybkich i dokładnych zmian w formach 3D. Programy CAD pomagają projektantom tworzyć pliki, które są idealne dla procesów i technologii produkcyjnych.

Wzięcie modelu CAD stworzonego do produkcji i użycie go do renderowania usprawnia proces przechodzenia od modelu do fotorealistycznych wizualizacji. KeyShot to narzędzie przyjazne CAD, co oznacza, że pliki utworzone przez zespół inżynierów można wrzucić bezpośrednio do KeyShot w celu renderowania. Nie zdarza się to często w przypadku innych narzędzi do renderowania.

Symulacje

KeyShot nie może tworzyć symulacji ciał miękkich, płynów, dymu ani zaawansowanych symulacji ciał sztywnych. Istnieje narzędzie do symulacji fizyki, ale w obecnej formie jest ono głównie przydatne do tworzenia stosów obiektów lub ustawiania obiektu na nierównej powierzchni. KeyShot może renderować większość symulacji, o ile są one tworzone w innym programie, a następnie poprawnie eksportowane i importowane do KeyShot.