Procedury metalograficzne

Procedury metalograficzne – czym jest wytrawianie?

Wytrawianie jest prawdopodobnie najbardziej zmiennym etapem, dlatego staranny dobór najlepszego składu wytrawiacza oraz kontrola temperatury wytrawiania i czasu wytrawiania są niezbędne, aby uzyskać pewne i powtarzalne wyniki. Bardzo często wymagana jest eksperymentalna metoda prób i błędów, aby znaleźć optymalne parametry dla tego etapu.

Materialografia

Metale i ich stopy nadal odgrywają znaczącą rolę w wielu formach rozwoju technologicznego, ponieważ oferują szerszy zakres właściwości niż jakakolwiek inna grupa materiałów. Liczba znormalizowanych materiałów metalowych sięga kilku tysięcy i stale rośnie, aby sprostać nowym wymaganiom. Jednak w miarę ewolucji specyfikacji dodano ceramikę, polimery lub materiały naturalne, aby objąć szersze spektrum zastosowań, a metalografia rozszerzyła się o nowe materiały, od elektroniki po kompozyty. Termin „metalografia” jest obecnie zastępowany bardziej ogólnym terminem „materiałografia”, obejmującym również ceramikę „ceramografię” lub „plastografię” polimerów.

W przeciwieństwie do metali, wysokosprawna lub sztuczna ceramika ma wyższą twardość, mimo że jest zasadniczo krucha. Inne wyjątkowe właściwości to doskonałe działanie w wysokich temperaturach i dobra odporność na zużycie, utlenianie lub korozję w agresywnych środowiskach. Jednak na pełną korzyść, jaką mogą zapewnić te materiały, duży wpływ ma skład chemiczny – zanieczyszczenia – i mikrostruktura.

Podobnie jak w przypadku preparatyki metalograficznej, przygotowanie próbek ceramicznych do badań mikrostrukturalnych wymaga przeprowadzenia kolejnych etapów, jednak na każdym etapie wymagany jest staranny dobór parametrów i ich optymalizacja, nie tylko dla każdego rodzaju ceramiki, ale także dla konkretnego gatunku. Ich wrodzona kruchość sprawia, że ​​wskazane jest zastąpienie konwencjonalnych materiałów ściernych diamentem na każdym etapie przygotowania, od cięcia do ostatecznego polerowania. 

Pole do oświetlania

Oświetlenie jest najpowszechniejszą techniką oświetlania w analizie metalograficznej. W incydentalnym BF ścieżka światła wychodzi ze źródła światła, przechodzi przez soczewkę obiektywu, odbija się od powierzchni preparatu, wraca przez obiektyw i ostatecznie dociera do okularu lub kamery w celu obserwacji. Płaskie powierzchnie dają jasne tło dzięki odbiciu dużej ilości padającego światła do soczewki obiektywu, podczas gdy niepłaskie cechy, takie jak pęknięcia, pory, wytrawione granice ziaren lub cechy o wyraźnym współczynniku odbicia, takie jak osad i wtrącenia drugiej fazy na powierzchni wydają się ciemniejsze, ponieważ padające światło jest rozpraszane i odbijane pod różnymi kątami lub nawet częściowo pochłaniane.