Procedury metalograficzne

Procedury metalograficzne

Wraz z nowymi osiągnięciami w technologii mikroskopii, a ostatnio z pomocą komputerów, metalografia była nieocenionym narzędziem rozwoju nauki i przemysłu w ciągu ostatnich stu lat. Niektóre z najwcześniejszych korelacji między mikrostrukturą a właściwościami makroskopowymi ustalone w metalografii przy użyciu mikroskopów świetlnych.

Procedury

  • Ogólny wzrost granicy plastyczności i twardości wraz ze zmniejszaniem się wielkości ziarna (odwiedż: https://metalografia-pik.pl/procedury/)
  • Anizotropowe właściwości mechaniczne z wydłużonymi ziarnami i/lub preferowaną orientacją ziaren
  • Ogólna tendencja do zmniejszania ciągliwości wraz ze wzrostem zawartości wtrąceń
  • Bezpośredni wpływ zawartości i rozmieszczenia wtrąceń na tempo wzrostu pęknięć zmęczeniowych (metale) i parametry odporności na pękanie (ceramika)
  • Powiązanie miejsc inicjacji uszkodzenia z nieciągłościami materiału lub cechami mikrostrukturalnymi, takimi jak cząstki drugiej fazy

Dzięki badaniu i ilościowemu określeniu mikrostruktury materiału można lepiej zrozumieć jego działanie. W związku z tym metalografia jest wykorzystywana na prawie wszystkich etapach cyklu życia elementu: od wstępnego opracowania materiałów po kontrolę, produkcję, kontrolę procesu produkcyjnego, a nawet analizę awarii, jeśli to konieczne. Zasady metalografii pomagają zapewnić niezawodność produktu.

Sprawdzona, ale intuicyjna metoda

Analiza mikrostruktury materiału pomaga w ustaleniu, czy materiał został prawidłowo przetworzony i dlatego jest zwykle kwestią krytyczną w wielu gałęziach przemysłu. Podstawowymi etapami prawidłowego badania metalograficznego są: pobieranie próbek, przygotowanie próbek (cięcie i cięcie, mocowanie, szlifowanie płaskie, polerowanie zgrubne i końcowe, trawienie), obserwacja mikroskopowa, obrazowanie i dokumentacja cyfrowa oraz ekstrakcja danych ilościowych metodami stereologicznymi lub analizą obrazu. Pierwszy etap analizy metalograficznej – pobieranie próbek – ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego kolejnego badania: próbka do analizy musi być reprezentatywna dla ocenianego materiału. 

Drugim, równie ważnym krokiem jest prawidłowe przygotowanie próbki metalograficznej i tutaj nie ma jednej jedynej drogi do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Tradycyjnie metalografię określano zarówno jako naukę, jak i sztukę, a uzasadnienie tego stwierdzenia leży w fakcie, że doświadczenie i intuicja są równie ważne dla ujawnienia prawdziwej struktury materiału bez powodowania istotnych zmian lub uszkodzeń, w celu ujawnienia i uczynić mierzalnymi cechy, które nas interesują.