Skaningowy mikroskop elektronowy

Skaningowy mikroskop elektronowy – kto z niego korzysta?

Przez dziesięciolecia skaningowa mikroskopia elektronowa pomagała naukowcom i osobom niebędącym naukowcami w każdym wieku poszerzyć granice zrozumienia otaczającego nas świata. Wyświetlanie powiększonych obrazów materiałów i przedmiotów pomaga spojrzeć na kontekst świata, w którym wszyscy żyjemy. Skaningowa mikroskopia elektronowa to analityczna metoda testowania, która rejestruje obrazy obiektów o wielkości zaledwie 15 nanometrów w wysokiej rozdzielczości.

Na jakie działania pozwala ta technologia?

Skaningowa mikroskopia elektronowa wytwarza obrazy poprzez skanowanie próbek skupioną wiązką elektronów. Elektrony oddziałują z atomami na powierzchni próbki i zbierają informacje o topografii i składzie próbki. Skaningowa mikroskopia elektronowa jest wykorzystywana przez naukowców z różnych dziedzin, aby dowiedzieć się więcej o składzie i topografii materiałów wytworzonych przez człowieka i naturalnie występujących. 

Na przykład skaningowa mikroskopia elektronowa pozwoliła biologom dowiedzieć się znacznie więcej o mikroskopijnych organizmach, takich jak bakterie i wirusy, niż wcześniej sądzono. Geolodzy często używają skaningowej mikroskopii elektronowej, aby dowiedzieć się więcej o strukturach krystalicznych. Obrazy o wysokiej rozdzielczości zarejestrowane za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej są zwykle ostre, wyraźne i piękne, co czyni je doskonałym narzędziem zarówno do edukacji, jak i badań naukowych.

Zastosowanie SEM  w biznesie

SEM ma również wiele zastosowań dla biznesu. Branże, w tym mikroelektronika, półprzewodniki, urządzenia medyczne, ogólna produkcja, ubezpieczenia i wsparcie sporów sądowych oraz przetwórstwo żywności, wykorzystują skaningową mikroskopię elektronową jako sposób badania składu powierzchni komponentów i produktów. Branże, takie jak kosmetyki, które pracują z małymi cząsteczkami, mogą również korzystać ze skaningowej mikroskopii elektronowej, aby dowiedzieć się więcej o kształcie i rozmiarze małych cząstek, z którymi pracują.

Skaningowa mikroskopia elektronowa może pomóc firmom zajmującym się opracowywaniem lub wytwarzaniem produktów dowiedzieć się więcej o składzie i topografii produktów i komponentów. Na przykład niektóre produkty, takie jak stal nierdzewna, muszą być równomiernie pokryte specjalnymi chemikaliami, aby uzyskać optymalną wydajność. Skaningowa mikroskopia elektronowa może pomóc w identyfikacji pęknięć, niedoskonałości lub zanieczyszczeń na powierzchniach powlekanych produktów.