Produkcja wiązek elektrycznych

Produkcja wiązek elektrycznych – zagrożenia 

Prawie każdy dom ma kable elektryczne połączone ze sobą w różnych miejscach, a te wiązki przewodów zazwyczaj przechodzą przez otwory w drewnianej ramie. Czy takie wiązki nagrzewają się na tyle, aby stworzyć zagrożenie pożarowe? Odpowiedź brzmi: „mało prawdopodobne, ale może się zdarzyć”, zwłaszcza w przypadku połączenia niewymiarowego okablowania i dużych obciążeń prądowych.

Kłopoty z pakietami?

Przegrzanie jest spotęgowane, gdy niektóre przewody są nie tylko ciasno ze sobą połączone, ale także przenoszą duże obciążenia prądem elektrycznym. Black mówi, że w testach przeprowadzonych niedawno najgorszy scenariusz miał miejsce, gdy obciążone, wiązki przewodów przechodziły pionowo przez otwór w materiałach budowlanych, takich jak drewniane ramy ścienne. Zgodnie z większością przepisów budowlanych takie otwory muszą być „zabezpieczone ogniowo” za pomocą materiału izolacyjnego. Chociaż ma to na celu kontrolowanie rozprzestrzeniania się pożaru w domu, ma niezamierzony efekt polegający na zapobieganiu ucieczce ciepła wytwarzanego w otworze. 

W tych warunkach temperatura drutu może zbliżyć się do maksymalnej temperatury znamionowej materiałów izolacyjnych (zwykle 194 stopnie Fahrenheita), a czasem ją przekroczyć. Sprzedaż pakietowa polega na tym, że firmy pakują razem kilka swoich produktów lub usług w jedną połączoną jednostkę, często za niższą cenę niż te, które pobierałyby od klientów za zakup każdej pozycji osobno.

Nowe wymagania dotyczące kodu

Chociaż nowy Kodeks nie zabrania łączenia przewodów w wiązki, wymaga podjęcia środków, zwanych „obniżeniem parametrów znamionowych”, w celu zapobieżenia nadmiernemu gromadzeniu się ciepła. Wiązanie może być szczególnie niebezpieczne nad panelem elektrycznym, gdzie zbiega się wiele przewodów, a obciążenia są skoncentrowane. Dobrym pomysłem jest wizualne sprawdzenie wiązek przewodów w całym domu. Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa okablowania w swoim domu, powinieneś wezwać wykwalifikowanego elektryka. Jeśli ty i twój elektryk stwierdzicie, że istnieją niebezpieczne lub niebezpieczne warunki, należy podjąć natychmiastowe działania naprawcze. 

Wiązki przewodów i zespoły kabli są standardowymi terminami w branży przewodów i kabli i są używane do zasilania wielu różnych urządzeń elektrycznych. Są one używane tak często, że wykonawcy instalacji elektrycznych, dystrybutorzy energii elektrycznej i producenci często odnoszą się do nich zamiennie. Nazwij to wiązką przewodów, wiązką przewodów, wiązką przewodów, zespołem kabli, zespołem przewodów lub wiązką przewodów.